Mercat Dominical de Sant Antoni

Mercat Dominical de Sant Antoni

L'IMMB treballa per supervisar l'aforament als mercats i garantir les mesures de seguretat

14 d'octubre de 2020

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), segueix treballant per controlar l’aforament als mercats i el compliment de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s’han pres diverses mesures i juntament amb les Associacions de Comerciants, s’han coordinat per garantir-les.

Fa uns mesos, des de l’IMMB, es va fer un càlcul a partir de la superfície lineal dels establiments inclosos a la sala de vendes de cada mercat que estaven operatius, a raó d’una persona per cada dos metres de lineal de venda, amb el benentès que garanteix el compliment del distanciament social de 2 metres. Del resultat obtingut, es va aplicar un factor corrector d’un +10%, entenent que recull el nombre de persones que poden circular pels passadissos i espais comuns.

A partir d’aquí, L’IMMB va oferir la possibilitat de treballar amb cadascuna de les Associacions per adaptar aquesta xifra proposada com a aforament als ajustos que fossin necessaris per a cada realitat del mercat, amb el benentès que el marc de modificacions possibles queda restringit únicament a que es pugui garantir l’aplicació d’una metodologia de càlcul, que sigui amb criteris tècnics i objectius, i qualsevol requeriment en base a la normativa vigent.

En aquest sentit, i recollint la petició que van fer diverses Associacions, s’està treballant en una actualització d’aquesta xifra, basada en tres aspectes:

  • aplicació del nou criteri de distanciament social d’1,5 metres en comptes del 2 metres emprats al mes de maig.
  • actualització dels establiments actualment operatius i oberts.
  • actualització del nombre de persones treballadores, si l’Associació pot facilitar una nova dada real.

Instal·lació de sistemes per automatitzar el comptatge d’aforaments

Des de l’IMMB s’han contractat els serveis d’una empresa experta en la gestió d’equipaments i grans esdeveniments, per a un acompanyament tècnic, sobre quins son els sistemes operatius més eficients per a la instal·lació de maquinària en la que es pugui automatitzar el comptatge d’entrades i sortides de persones, així com sistemes d’avisos quan s’acosta o s’arriba a la xifra d’aforament prèviament definida a cada mercat.

En molts dels mercats de la ciutat ja s’està treballant en la instal·lació de sistemes automàtics de control i comptatge del nombre de persones que es troben dins d’un mercat, mitjançant la instal·lació de càmeres verticals, per a progressivament estendre-ho a tots el mercats, en funció de la seva casuística.

Ja està instal·lat a 12 mercats i en 4 s’està treballant en aquests moments. En 8 ja s’ha fet la visita tècnica prèvia per avaluar la ubicació idònia i 14 estan pendents per a les properes setmanes, previsiblement durant el mes d’octubre. A la finalització del projecte s’hauran instal·lat un total de 260 càmeres i 125 pantalles, a manca de definir una solució pel mercat de la Boqueria i una fase 2 dels Encants Fira Bellcaire.

  • Sistemes instal·lats: Sants, Encants-Bellcaire, Sarrià, Abaceria, Sant Antoni, Llibertat, Horta, Ninot, Estrella, Concepció, Felip II, Besòs.
  • Treballant en la instal·lació: Barceloneta, Provençals, Hostafrancs, Les Corts.
  • Feta la visita tècnica: Santa Caterina, Sagrada Familia, Montserrat, Carmel, Canyelles, Guineueta, Mercè, Trinitat.
  • Pendents: Fort Pienc, Lesseps, Marina, Galvany, Sant Gervasi, Tres Torres, Guinardó, Vall d’Hebron, Bon Pastor, Sant Andreu, Clot, Poblenou, Sant Martí, Ciutat Meridiana.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X